fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 17 styczeń 2024 11:08

Zmodyfikowana: 9 luty 2024 13:29

Otwarty konkurs ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w 2024 roku

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w 2024 roku. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 500 000 złotych.

Oferty można składać w terminie do 7 lutego 2024 roku do godz. 15.30.

Istnieje możliwość skonsultowania oferty pod względem wymogów formalnych przed jej złożeniem. Konsultacje odbywają się w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej po telefonicznym umówieniu spotkania: (85) 869 6686 lub elektronicznie : e-mail: cas@um.bialystok.pl.

facebook