fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 3 kwiecień 2023 17:23

Zmodyfikowana: 28 kwiecień 2023 15:37

Szukamy operatora projektu: „Wspólnie w Białymstoku – integracja mieszkańców i uchodźców”

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu zadania publicznego pod nazwą: „Wspólnie w Białymstoku – integracja mieszkańców i uchodźców”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 100 tys. zł: kwota 25 tys. zł jest przeznaczona na działania operatora projektu (m. in. koszty administracyjne, koszty promocji zadania); natomiast 75 tys. zł jest przeznaczone na finansowanie projektów, które zostaną wyłonione przez operatora w konkursie. Środki pochodzą z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

Oferty można składać w terminie do 24 kwietnia 2023 r. do godz. 15:30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

facebook