fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 18 luty 2019 13:52

Zmodyfikowana: 19 marzec 2019 07:48

Plac NZS – konsultacje

Miasto Białystok pyta mieszkańców o opinie na temat sposobów zagospodarowania Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Konsultacje trwają od dziś (18 lutego) do 18 marca 2019 r.  

Konsultacje społeczne dotyczące oczekiwań mieszkańców co do sposobu urządzenia i wykorzystania przestrzeni Placu NZS odbywają się za pomocą specjalnie przygotowanych ankiet. Są one dostępne na www.bialystok.pl i www.cas.bialystok.pl oraz w wyznaczonych punktach: w Centrum Aktywności Społecznej UM przy ul. Św. Rocha 3, w Kancelarii Ogólnej UM przy ul. Słonimskiej 1 oraz w Departamencie Obsługi Mieszkańców UM przy ul. Branickiego 3/5. W tych lokalizacjach można wrzucać do urn wypełnione ankiety. Wypełnioną ankietę można też przesłać mailowo (w formacie pdf lub jpg) na adres: konsultacje@um.bialystok.pl. Jedna osoba może wypełnić tylko jedną ankietę.

– Zapraszam mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Placu NZS. Informacje pozyskane od białostoczan posłużą do określenia kierunku naszych kolejnych działań związanych z przeznaczeniem tego miejsca – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Ankieta zawiera dwa pytania: Czy Pana/Pani zdaniem potrzebna jest zmiana zagospodarowania Placu NZS? Jak powinno zmienić się zagospodarowanie i przeznaczenie Placu NZS? Liczymy na odpowiedzi jak największej liczby białostoczan.

Agnieszka Błachowska

 

facebook