fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 27 luty 2023 14:59

Zmodyfikowana: 6 marzec 2023 10:21

Rok od wybuchu wojny w Ukrainie – podsumowanie działań Miasta

Od roku Białystok pomaga zarówno obywatelom Ukrainy walczącym o niepodległość ojczyzny, jak i uchodźcom z kraju objętego wojną. 24 lutego to dzień ataku putinowskiej Rosji na Ukrainę, dlatego dziś podsumowujemy podejmowane przez Miasto działania. Potwierdzamy naszą postawę solidarności z narodem ukraińskim i jesteśmy gotowi do dalszej pomocy.

Najważniejsze działania podejmowane przez Miasto Białystok od momentu wybuchu wojny w Ukrainie to m.in. natychmiastowe powołanie zespołu i pełnomocnika prezydenta Białegostoku ds. pomocy Ukrainie, co usprawniło koordynację i logistykę wszelkich działań podejmowanych na rzecz Ukrainy. Przyjmowane były dary od mieszkańców i lokalnych firm. Ponadto organizowane były noclegi dla uchodźców, gorące posiłki. Powstał punkt informacyjny, punkty recepcyjne, internetowy serwis pomocy w języku polskim i ukraińskim (www.bialystokpomaga.pl). Miasto zapewnia wsparcie w poszukiwaniu pracy, nauce języka polskiego, organizacji opieki nad dziećmi. Jest też dostępna oferta kulturalna mająca na celu integrację społeczności Białegostoku i uchodźców.  

– Od agresji Rosji na Ukrainę minął rok. Przyszedł czas na podsumowanie i przedstawienie tego wszystkiego, co zrobiliśmy. Przygotowaliśmy specjalny raport obejmujący nasze działania, tam w liczbach prezentujemy wyniki naszej wspólnej pracy – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. – Dziękuję wszystkim mieszkańcom Białegostoku za zaangażowanie, empatię, ciężką pracę na rzecz potrzebujących obywateli Ukrainy. Jestem dumny z nas wszystkich, którzy okazywaliśmy i okazujemy obywatelom Ukrainy zrozumienie i solidarność. W tym trudnym, niespodziewanym czasie wszyscy zdaliśmy egzamin z człowieczeństwa.

Ogólnie ujmując w liczbach, pomoc Miasta Ukrainie w ciągu tego roku to:

  • 100 ton darów w transportach do Ukrainy,
  • 35 transportów humanitarnych z pomocą rzeczową,
  • 300 wolontariuszy zaangażowanych w systematyczną pomoc,
  • 69 dni pracy punktu zbiórki darów dla Ukrainy i uchodźców,
  • 41 białostockich przedsiębiorców wspierających Miasto w akcjach pomocowych,
  • 65 organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem przy udzielaniu pomocy uchodźcom i Ukrainie,
  • blisko 25 mln zł pozyskanych z UNICEFu na wsparcie uchodźców,
  • ponad 19 tys. uchodźców biorących udział w spotkaniach w Centrum Aktywności Społecznej.

W opracowanym przez Urząd Miejski raporcie zostały szczegółowo ujęte różnorodne działania, które Miasto podejmowało w ramach wsparcia narodu ukraińskiego, m.in. pomoc humanitarna, działania realizowane z organizacjami pozarządowymi, białostockimi przedsiębiorcami, instytucjami i wolontariuszami, współpraca z UNICEF-em, wsparcie białostockich placówek oświatowych i wychowawczych.

Miasto Białystok w ciągu roku od wybuchu wojny na pomoc Ukraińcom przeznaczyło 31,5 mln zł. W tym 30 mln zł z Funduszu Pomocy, 1,2 mln zł z budżetu Miasta i 233 tys. zł z darowizn (dane za 2022 rok).

Działania pomocowe na rzecz uchodźców i walczących Ukraińców podejmuje też między innymi Muzeum Pamięci Sybiru. Te zrealizowane w 2022 roku podsumował dr Piotr Popławski, kierownik Działu Projektów Edukacyjnych i Kulturalnych. W 2022 roku prawie 200 osób skorzystało ze specjalnej oferty zwiedzania wystawy w Muzeum Pamięci Sybiru za symboliczną złotówkę z wypożyczeniem audioprzewodnika w j. ukraińskim. W MPS zorganizowano serię warsztatów dla ukraińskiej młodzieży „Silniejsi razem”. Jej celem było przepracowanie traumy i integracja z rówieśnikami z Polski. W ubiegłorocznej edycji Peletonu Pamięci, wydarzeniu poświęconym pamięci ofiar sowieckiej agresji z 1939 r., wzięło udział prawie 150 osób, w tym 25-osobowa grupa sportowców, dzieci i młodzieży z Ukrainy. Natomiast z oferty edukacyjnej MPS dla uczniów klas polsko-ukraińskich, skorzystało 82 uczestników.

W 2022 roku Muzeum Pamięci Sybiru wydało raport „Wojna w Ukrainie a idea ruskiego miru”, autorstwa prof. Wojciecha Śleszyńskiego. To próba wyjaśnienia genezy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Ponadto MPS wraz z innymi polskimi muzeami działa w Komitecie Pomocy Muzeom Ukrainy.

Agnieszka Błachowska

facebook