fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 27 luty 2024 15:13

Zmodyfikowana: 5 marzec 2024 10:22

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

We wtorek (27 lutego) obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Warto tego dnia podziękować wszystkim tym, którzy działają na rzecz lokalnej społeczności. To także czas na podsumowanie współpracy Miasta Białystok z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w latach 2019-2023. O tej działalności opowiedział dziś prezydent Tadeusz Truskolaski.

– Dzień 27 lutego obchodzony jest na całym świecie jako Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. To bardzo dobra okazja do podziękowania także i naszym, lokalnym organizacjom pozarządowym za ich zaangażowanie i ogromną pracę wykonywaną w różnych obszarach działalności społecznej na rzecz mieszkańców Białegostoku – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Według danych z 31 grudnia liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych z siedzibą w Białymstoku wynosiła 1432, z czego w samym 2023 r. zarejestrowano 67 nowych podmiotów. Spośród nich 119 posiada status organizacji pożytku publicznego.

Miasto Białystok od wielu lat prowadzi aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi, zarówno na płaszczyźnie finansowej, jak i niefinansowej.

W zakresie współpracy finansowej w ubiegłym roku Miasto udzieliło dotacji na realizację zadań publicznych w łącznej kwocie ok. 41,7 mln zł. W latach 2019-2023 suma ta sięgnęła 184,7 mln zł. Ponadto w 2023 r. zawarto 479 umów dotyczących tego rodzaju wsparcia, co przekłada się na łączną liczbę 2 392 umów w latach 2019-2023. W obszarze współpracy niefinansowej w 2023 r. udzielono 72 patronatów honorowych, w latach 2019-2023 – 397.

W 2023 r. w Centrum Aktywności Społecznej spotykało się 10 rad konsultacyjnych i doradczych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wśród nich są m.in. Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego, Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku, Białostocka Rada Seniorów oraz Miejski Zespół Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ubiegłym roku 85 organizacji pozarządowych korzystało z lokali i nieruchomości komunalnych na preferencyjnych warunkach. Z kolei w budynku Centrum Aktywności Społecznej odbyło się 2,6 tys. wydarzeń, a w latach 2019-2023 – ok. 8 tysięcy. W wydarzeniach we wskazanym roku wzięło udział 28,6 tys. osób, natomiast w latach 2019-2023 – 94,3 tys.

Kamila Bogacewicz

facebook