fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 15 wrzesień 2023 14:11

Zmodyfikowana: 15 wrzesień 2023 14:23

Zaproszenie na szkolenie: "Działalność odpłatna statutowa pożytku publicznego i działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych"

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Miasta Białystok do udziału w szkoleniu: „Działalność odpłatna statutowa pożytku publicznego i działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych”.

Organizatorem szkolenia jest Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku.

Szkolenie odbędzie się 3 października 2023 roku w godzinach 15.00 – 19.00, ulica Św. Rocha 3, Centrum Aktywności Społecznej, sala nr 104.

Szkolenie jest bezpłatne w formie wykładu z elementami warsztatowymi. Organizacje proszone są o zabranie ze sobą statutu.

Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie liczby osób z organizacji pozarządowej chcących wziąć udział w szkoleniu na adres: aregucka@um.bialystok.pl, w terminie do 29 września.

Prowadzący:

Łukasz Waszak – prezes Centrum OPUS, prawnik, specjalista w zakresie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ES. Trener, animator współpracy lokalnej, ekspert w zespołach projektowych ds. partycypacji społecznej oraz zlecania zadań publicznych. Członek Stowarzyszenia Trenerskiego Organizacji Pozarządowych STOP.

facebook