fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 10 luty 2022 13:17

Zmodyfikowana: 15 luty 2022 11:37

Znamy współprzewodniczących Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W środę (9 lutego) odbyło się pierwsze posiedzenie BRDPP drugiej kadencji. Podczas spotkania odbyło się głosowanie na współprzewodniczących tego gremium. Jednogłośnie zostały wybrane: Karolina Poczykowska i Anna Małgorzata Pawłowska.

Do czasu wyborów dwóch przewodniczących posiedzenie prowadził zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. W tajnym głosowaniu współprzewodniczącą reprezentującą organizacje pozarządowe została wybrana Karolina Poczykowska, a współprzewodniczącą ze strony samorządu – Anna Małgorzata Pawłowska.

Podczas kolejnego posiedzenia, zaplanowanego na 25 lutego, rada opracuje plan pracy na najbliższy rok oraz przygotuje regulamin organizacyjny.

Prezydent Białegostoku powołał Białostocką Radę Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji 24 stycznia 2022 r. Dwa dni później w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania. W skład Rady weszło 10 osób. Pięcioro przedstawicieli organizacji pozarządowych: Marta Chomaniuk, Marcin Kruhlej, Agnieszka Otapowicz, Karolina Poczykowska, Rafał Średziński. Trzy przedstawicielki prezydenta: Urszula Dmochowska (dyrektor Centrum Aktywności Społecznej), Anna Małgorzata Pawłowska (pełnomocniczka Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi) i Katarzyna Subieta (pełnomocniczka Prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami). Dwoje przedstawicieli Rady Miasta: Katarzyna Jamróz i Łukasz Prokorym.

Rada to ciało kolegialne o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym. Jej kadencja trwa 3 lata. Zadania rady to między innymi:

  • opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta i projektów uchwał dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i realizacji zadań publicznych, w tym standardów ich realizacji,
  • udzielanie pomocy w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi.

Posiedzenia rady są otwarte. Mogą w nich uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu, Rady Miasta.

Agnieszka Błachowska

facebook