fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 19 styczeń 2021 13:20

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2021 14:58

Przesunięcie przystanku przy ulicy generała Władysława Andersa to jest wiaty przystankowej od jezdni

Lokalizacja: ulica generała Władysława Andersa, przystanek numer 461 przy przejściu nad jezdnią


Zakres projektu: w ramach projektu przesunięto wiatę przystankową nr inw. 461 (bezpośrednio pod kładką nad ulicą generała Władysława Andersa) o około 1 metr od krawędzi jezdni. Celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa oraz ograniczenie zabrudzenia korzystających z przystanku przez przejeżdżające samochody.


Poniesiony koszt: 4 000 złotych


Liczba głosów: 17


Projekt zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

facebook