fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 7 wrzesień 2023 13:05

Zmodyfikowana: 18 wrzesień 2023 13:20

Projekt Siła Seniora

Miasto Białystok przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą „SIŁA SENIORA” dofinansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”. Na aktywizację osób starszych oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu Białystok otrzymał 30 000,00 zł. Projekt realizowany jest przy współpracy z Białostocką Radą Seniorów.

Zadanie ma na celu ograniczenie wykluczenia społeczno- kulturalnego wśród białostockich seniorów, polepszenie jakości życia i poczucia współuczestnictwa w życiu społecznym, a także nabywanie przydatnej wiedzy praktycznej. Projekt wspiera promocję aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia, podniesienia świadomości zdrowotnej.

Zadanie „SIŁA SENIORA” skupia się na 3 działaniach tematycznych, które zostały wskazane przez samych seniorów jako ważne dla lokalnego środowiska.

Edukacja cyfrowa – nie straszne seniorom nowinki technologiczne

Prowadzenie punktu porad cyfrowych skierowanego do seniorów (osoby powyżej 60 r.ż.) zamieszkującym Miasto Białystok. Porady udzielane są w formie stacjonarnej (indywidualnie lub grupowo) oraz w razie potrzeby telefonicznie. Porady obejmą doraźną pomoc i instruktaż obsługi sprzętu z zakresu podstawowej wiedzy teleinformatycznej nie wymagającej podawania wrażliwych danych (np. umówienie wizyty w urzędzie lub do lekarza, założenie maila). Usługa, w założeniu, realizowana będzie na sprzęcie należącym do seniora (w przypadku braku możliwości przyniesienia własnego wyposażenia zostanie zapewniony sprzęt w punkcie porad).

Punkt zlokalizowany w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 otwarty będzie do 15 grudnia 2023 r. 2 razy w tygodniu:

  • poniedziałek godz. 13:30 – 16:30,
  • środa godz. 8:00 – 13:00.

Kultura i edukacja zdrowotna – zdrowo i kulturalnie z myślą o seniorach

Tematyczne spotkania edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. Wykłady, które odbędą się w październiku i listopadzie 2023 r. w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 poprowadzą specjaliści z doświadczeniem praktycznym w danej dziedzinie. Uczestnicy wykładów otrzymają bezpłatne bilety wstępu do jednostki kulturalnej Miasta Białystok (kino Forum BOK) Część z puli biletów zarezerwowana dla seniorów, którzy zdecydują się na założenie Karty Aktywnego Seniora (od października w Punkcie Obsługi Pasażera BKM).

Sport i rekreacja – sprawny senior to szczęśliwy senior

Promocja aktywności fizycznej. Na różnych osiedlach Miasta Białystok odbędzie się 60 godzin zajęć sportowych dedykowanych mieszkańcom powyżej 60 r.ż. Zajęcia będą obejmować aktywności dostosowane do wieku i możliwości uczestników (typu nordic walking, ćwiczenia korekcyjne). Odbywać się będą na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej (np. parki, boiska, siłownie pod chmurką).

Grafik zajęć na wrzesień:

  • poniedziałki – osiedle Starosielce (punkt zbiórki: siłownia pod chmurką przy ul. Szkolnej)

godz. 8.00 – nordic walking

godz. 9.00 – gimnastyka

  • wtorek – osiedle Wygoda (punkt zbiórki: siłownia pod chmurką przy ul. A. Fredry („Balaton”))

godz. 8.00 – nordic walking

godz. 9.00 – gimnastyka

  • środa – osiedle Mickiewicza

godz. 8.00 – nordic walking (punkt zbiórki: lodowisko przy ul. 11 Listopada 28)

godz. 9.00 – gimnastyka (punkt zbiórki: siłownia pod chmurką przy ul. A. Mickiewicza (Ogródek Jordanowski))

  • czwartek – osiedle Bacieczki

godz. 8.00 – nordic walking (punkt zbiórki : przy ulicy H. Kołłątaja 75 (róg bloku))

godz. 9.00 – gimnastyka (punkt zbiórki: siłownia pod chmurką przy ul. Z. Herberta 107 (Bulwary św. Jana Teologa))

  • piątek – osiedle Antoniuk (punkt zbiórki: siłownia pod chmurką przy ul. Wierzbowej (Park Antoniuk, Antoniuk Street Workout))

godz. 8.00 – nordic walking

godz. 9.00 – gimnastyka

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Św. Rocha 3, wysyłając miala na adres cas@um.bialystok.pl lub dzwoniąc na numer tel. 85 869 6374.

Plakat informacyjny Projekt Siła Seniora informacja ogólna

Plakat informacyjny Projekt Siła Seniora Porady cyfrowe

Plakat informacyjny Projekt Siła Seniora Zajęcia sportowe

facebook