fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 14 luty 2018 11:14

Zmodyfikowana: 28 grudzień 2022 11:24

Zasady

Zasady Budżetu Obywatelskiego 2016 zostały określone uchwałą Rady Miasta Białystok z 25 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Białegostoku konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na rok 2016.

Kwota przeznaczona na realizację projektów

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 w Białymstoku do dyspozycji białostoczan było 20 milionów złotych – 6 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, a 14 mln zł na osiedlowe.

Zgłaszanie projektów

Zgłoszenie pomysłu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 wymagało:

  • przygotowania zgłoszenia na właściwym formularzu
  • zdobycia poparcia co najmniej 20 mieszkańców Białegostoku (podpisów)
  • zgłoszenia projektu między 1 a 15 lipca 2015 r.

Projekt mógł zgłosić każdy mieszkaniec Białegostoku. Osoba niepełnoletnia do swojego zgłoszenia musiała dołączyć zgodę opiekuna prawnego na odpowiednim formularzu.

Budżet Obywatelski 2016 obejmował projekty:

  • ogólnomiejskie i osiedlo­we
  • znajdujące się w zakresie zadań własnych gminy lub powiatu
  • dotyczące zdań mieszczących się  merytorycznie w kompetencjach Miasta Białystok
  • realizowane wyłącznie z wykorzystaniem mienia Miasta Białystok, nieobciążonego na rzecz osób trzecich
  • zlokalizowane tylko na nieruchomościach stanowiących wy­łączną własność Miasta Białystok
  • możliwe do realizacji w  ciągu jednego roku budżetowego

Białostoczanie mieli możliwość zgłoszenia projektu w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej. Każdy, kto chciał zgłosić swój pomysł, mógł liczyć na wsparcie i pomoc urzędników. Podczas specjalnych dyżurów urzędnicy sprawdzali czy projekt jest przygotowany poprawnie.

Weryfikacja projektów

Zgłoszone projekty podlegały ocenie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego powołanego przez prezydenta Białegostoku. Zespół przeprowadził analizę formalną i merytoryczną projektów. Na etapie weryfikacji formalnej i merytorycznej projektodawca miał określony czas na uzupełnienie brakujących informacji.

Głosowanie

Na projekty mogły głosować wszystkie osoby mieszkające w Białymstoku. W przypadku, gdy głosującym była osoba niepełnoletnia wymagane było dołączenie zgody opiekuna prawnego na specjalnym formularzu.

Każdy uprawniony mógł zagłosować tylko jeden raz, wybierając maksymalnie 3 projekty ogólnomiejskie i maksymalnie 3 projekty osiedlowe z osiedla swojego zamieszkania.

Oddanie głosu było możliwe w formie papierowej w 4 punktach konsultacyjnych oraz mobilnym punkcie do głosowania. Na miejskiej stronie internetowej udostępniona została również interaktywna karta do głosowania z listą wszystkich projektów. Aby głos był ważny, należało podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także oświadczenie o zamieszkaniu w Białymstoku oraz zaakceptować oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

facebook